Akadeemiline lõuna

LEP traditsiooniks on akadeemiliste organisatsioonide kokkusaamine. Serveeritud lõunaeine kõrval tutvume korporatsioonide ja üliõpilasseltside tegevusega nii kodumaal kui Läänerannikul ja arutleme nende rolli üle ühiskonnas kaks aastakümmet pärast Eesti iseseisvumist. Teretulnud on ka gümnaasiumis ja ülikoolides õppivad noored. Organisatsiooni liikemetel palume ilmuda välimärkides.