Logo Contest -Sümboolika konkurss

Designs are Due March 15, 2010 !!

Get those creative juices flowing and help design the 2011 West Coast Estonian Festival logo. The logo will also appear on this website.  Download LEP 2011 Logo contest rules. Logo contest rules clarified. Estonian and English version are better aligned.

Laske kujundlikul meelel lennata ning aidake meid 2011. a Portlandi Lääneranniku Eesti Päevade logo kujundamisel. Logo aitab meil kujundada ka käesolevat websaiti. Tutvuge LEP 2011 Logo konkursi reeglitega. Inglise ja eesti keelsed versioonid on paremini ühtlustatud.

Logo konkurssi lõppeb 15.märtsil 2010 !!