Mission Statement – Eesmärgid

 1. Celebrate Estonian heritage and culture with Estonians in the diaspora and friends of Estonians, hosted on the west coast of North America.
 2. Share Estonian heritage and culture with the city of Portland.
 3. Reach out to Estonian/American 3rd generation help with festival organization.
 4. Reach out to Estonians who have recently emigrated to the United States.
 5. Maximize the involvement of local Estonians/friends to help organize the festival.
 6. Increase our exposure in Estonia.
 7. Strive to keep festival attendance costs affordable.
 8. Use the English language at events where a significant number of attendees do not speak the Estonian language.
 1. Tähistada eesti päritolu ja kultuuri omapära eestlaste diasporaas ning meie sõpruskonnas Põhja Ameerika läänerannikul.
 2. Tutvustada eesti kultuuri pärandit Portlandi linnale.
 3. Kaasata kolmanda põlvkonna ameerika-eestlasi festivali korraldamisse.
 4. Tõmmata kaasa hiljuti USA-sse elama asunud eestlasi
 5. Maksimaalselt kaasata festivali organiseerimises kohalikku eestlaskonda ja meie sõpru.
 6. Suurendada lääneranniku eestlaskonna tegevuse kajastamist kodu Eestis.
 7. Hoida festivalil osalemise hind võimalikult taskukohane.
 8. Üritustel, milles suurem hulk osavõtjad ei valda eesti keelt kasutada inglise keelt.