Seminarid/Seminars

Neljapäeval 4. augustil kell 9:00 am

Meil on hea meel teile esitleda seminare järgnevatel teemadel.

9:00 am. Dr. Rein Lepnurm räägib Eesti rahva tervise muutustest Eestis viimaste aastakümnete jooksul, võrdleb erinevate haiguste mõju elueale ning kirjeldab edusamme, mis on tehtud tervisekindlustuse süsteemis ja arstiabis. Dr. Lepnurm kuulub ajakirja Eesti Arsti Toimetuse Kolleegiumi ja on Saskatchewani Ülikooli Mercuri uurimisgrupi teadusdirektor. Ettekanne on eesti keeles.

10:00 am. Teiseks esinejaks on Eesti suursaadik USAs Väino Reinart, kes väisab Portlandi oma abikaasa Kaire Jürgensoni saatel lühikese visiidiga võttes osa ERKÜ koosolekust ning LEPi Avatseremooniast. Seminaril räägib ta Eesti-USA suhete hetkeseisust ning oma töö kogemustest suursaadikuna.

10:45-11:45 am. Dr Toomas Palm esitab mitteformaalne piltidega ülevaade Eesti ajaloost, rõhutades sündmusi 80-ndatel ning 90-ndatel aastatel, kui iseseisvus sai taastatud. Professsor Palm oli sel hetkel Eestis valitsuse majandusnõunikuna. Loeng toimub inglise keeles.

Seminarid on tasuta. Tulge kuulama ettekandeid nendel huvitavatel teemadel.

Thursday August 4, 9:00 am

We are delighted to bring you few seminars on following topics.

9:00 am. Dr. Rein Lepnurm talks about changes in the Health of Estonian population, compares the effect of various disease groups on life expectancy and describes advances in public health in Estonia over last decades. Dr. Lepnurm is a member of review board of the publication “Eesti Arst” (Estonian Doctor) and Scientific Director of Mercuri Research Group, School of Public Health, University of Saskatchewan. We welcome everybody, especially people practicing medicine and those we have used services of Estonian healthcare system.

10:00 am. Estonian Ambassador to US Väino Reinart visits Portland with his wife Kaire Jürgenson and attends Estonian American Council Congress on Wednesday and the Opening Ceremony Concert. He will talk about current US-Estonian relationships and his experience working as an ambassador.

10:45 am. Dr. Toomas Palm gives an informal, illustrated overview of Estonian history, with emphasis on the 80s and 90s,  i.e. on the transition to independence.  Professor Palm was in the country as an economics adviser to the government as independence was restored.  The presentation is in English.

The seminars are free. Please come and learn more about these interesting topics.