Volunteers – Abilised

Members and friends of the Portland Estonian community are looking forward
to creating a memorable West Coast Estonian Days celebration. 
Come join us.
Volunteer your time.
Be part of our team.

Your memories of the 2011 festival will be even more vivid, knowing that we worked together to celebrate Estonian culture and freedom.

Portlandi Eesti laiendatud kogukond on alustanud ettevalmistusi, et saabuvad Lääneranniku Päevad oleks oleks meeldejäävad.
Tule ühine meiega!
Jaga oma oskusi ja mõtteid.
Ole osa meie meeskonnast.

Su elamused 2011. a. Päevadest on veelgi eredamad, kui tead, et oled andnud oma panuse Eesti kultuuri ja vabaduse tähistamiseks.

 More information/Lisateave:  tiinajohnston@lep2011.com  (Tiina Johnston)